Về cái chuyện… công bằng

Chuyện

Người ta hay than thỡ rằng đời không công bằng.

Khá hơn 1 chút, người ta truyền tai nhau câu nói: đời vốn không công bằng, hãy làm quen với nó.

Khá hơn chút nữa người ta chấp nhận “đời không công bằng”.

Ghê hơn nữa và có vẻ là đỉnh điểm, người ta đấu tranh đòi sự công bằng, nhưng trong sự đấu tranh đó, như ta thấy, cũng khó tránh khỏi những cá nhân chỉ cần được … “công bằng hơn” các cá nhân khác trong một tập thể…. công bằng.

Cơ mà, nhìn góc khác, thì, có lẽ vì chúng ta được dạy, được cấy vào đầu quá nhiều về công bằng nhưng lại hiểu quá ít về công bằng. Tệ hơn nữa, ta được dạy về sự công bằng thiển cận và “thảo mai” một cách cố ý.

Bạn muốn có “công bằng”? Bạn phải mạnh trước đã.