Thương hiệu là gì?

Đó là một câu chuyện độc đáo.

Trong câu chuyện này, sản phẩm của bạn được liên kết với những câu chuyện cá nhân của khách hàng. Sản phẩm này giải quyết vấn đề mà bạn đã hứa, theo một tính cách cụ thể. Từ đó, khẳng định vị trí của bạn khi so sánh với những nhà cung cấp khác.

Câu chuyện này được truyền tải thông qua các biểu tượng, hình ảnh, cách bạn nói, trải nghiệm khách hàng, hay bất cứ cách nào mà khách hàng có thể nghe được.

Câu chuyện này được bạn thể hiện một cách có chiến lược, bền bỉ và nhất quán nhưng không cứng nhắc.

Câu chuyện ấy, chính là Thương hiệu.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *