Gửi đến tôi những năm còn trẻ

Tiếp xúc với một số bạn trẻ, thấy các bạn rất tài năng, hơn thời chúng tôi nhiều. Và tôi rất vui với điều ấy.

Nhìn các bạn, tôi nhớ mình ngày xưa, và ước là tôi ngày xưa biết & làm những điều này, như các bạn nên biết & làm bây giờ:

– Biết nói chậm lại: suy nghĩ kỹ rồi nói, nói ra thì nói rõ, nói có bố cục để những người khác nắm. Nói vừa phải, thận trọng. Nói nhiều, dễ lòng vòng, dễ loãng, dễ mất giá trị thông tin.
– Biết khiêm tốn: bạn giỏi ở bối cảnh này, không có nghĩa là người đối diện không giỏi ở bối cảnh khác. Người càng học rộng, hiểu sâu thì càng rõ giá trị của mình đến đâu.
– Biết tôn trọng: ai cũng muốn được tôn trọng, trừ những người không tôn trọng bản thân mình. Hãy tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng quan điểm cá nhân, tôn trọng con người và câu chuyện của họ.
– Biết đồng cảm: phải có sự tôn trọng trước thì ta mới có sự đồng cảm. Ta phải biết cảm thông với những khó khăn của người khác.
– Biết lắng nghe: tôi đồng ý đây là một thời đại nhiều sao nhãng, nhưng nếu ta đã dành thời gian có một cuộc hội thoại, hãy tập trung vào nó. Đó cũng là một lịch sự tối thiểu, thể hiện sự tôn trọng với người đối diện. Khi lắng nghe, bạn học được nhiều hơn là ba hoa những thứ mình đã biết, hoặc thứ mà ai cũng biết. Riêng điều này thì không chỉ các bạn trẻ, các anh chị lớn tuổi vẫn gặp.
– Biết ơn: trong đời ta, mỗi người ta gặp đều là thầy ta cả, luôn có cái mới để ta học. Hãy biết ơn những gì ta có, biết ơn những gì đời dạy ta hôm nay. Cho dù dạy thứ mà ta biết rồi, nhưng nếu có người “nhắc bài”, thì tiếc chi sự biết ơn với lòng tốt của họ

Tôi rất thích đoạn:
Trước khi học, sông chỉ là sông núi chỉ là núi
Trong khi học, sông không còn là sông, núi không còn là núi
Sau khi học, sông lại là sông, núi lại là núiLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *