Bánh bánh bánh – Bánh thơm, bánh ngon

Bánh thơm, bánh ngon thì không ngại thiếu người đầu tư (và chia phần).
Trước hết phải làm ra cái bánh đã, coi nó có thơm như trong suy nghĩ không, rồi đem ra trưng, coi có ai mua không, rồi theo số liệu thực tế, dự đoán coi nếu làm ra 10, 100, 1000 lần số bánh ấy thì vẫn có đủ người mua không. Nếu vẫn có thì mời người đổ tiền vào mở rộng tiệm bánh. Không thì dẹp :D, làm bánh khác.
Giờ ở bước 0, làm sao làm ra bánh nhanh mà vẫn đủ thơm.
Menu bánh thì dài dằn dặt rồi 😀 giờ làm thôi đó.