5 – 18 – 3

Bí quyết thành công bền vững có khi đơn giản là làm mọi thứ tới nơi tới chốn.

Bạn làm một sản phẩm được 8 điểm, thậm chí 9.5 điểm thì nó vẫn rất khác với sản phẩm 10 điểm.

SMALL is the new big

Chính những yếu tố nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn.

Bạn chỉ cần làm thật tốt một việc, rồi nhân rộng nó ra thì bạn sẽ có những bước đi chắc chắn và tạo ra giá trị.

Nhiều người thành công lên được nhờ nói nhiều mà làm ít, điều này có, nhưng để có thành công bền vững thì cần phải có thực lực.

Dù rằng xã hội đang biến chuyển rất nhanh, khái niệm “bền vững” là tương đối (có những thứ chỉ cần “bền vững” trong một thời gian ngắn là đủ, bền vững không có nghĩa là trường tồn), nhưng những nguyên lý vận hành cốt lõi thì vẫn không suy suyễn.

Tầm nhìn, lòng tin và kiên trì sẽ đưa bạn đến những bến bờ mà bạn ao ước.