5 -18 – 2

Chuyện 1

Hôm trước đi coi phim, vẫn là câu chuyện cái ác – cái thiện, cái đúng – cái sai.

Bỗng nghĩ, dù là “người tốt” hay “kẻ xấu” gì thì cũng cần phải mạnh trước, nếu không, sẽ bị đè bẹp.

Sad but true.

Có lẽ chúng ta sống quá lâu trong xã hội ủng hộ cho phe “chính nghĩa”, kiểu gì “chính nghĩa” cũng thắng, nhưng xin hãy nhìn vào sự thật và ngẫm nghĩ, bởi “chính nghĩa” được viết lên bởi phe chiến thắng.

Chuyện 2

Có người đau khổ bởi mình hết lòng vì cái này, xã thân vì người kia nhưng lại bị phản bội, bị chơi xấu,… quyết tâm sau này sống thực dụng.

Well, cuộc sống thực sự là vậy, hãy yêu thương mọi người nhưng không nhất thiết phải tin tất cả họ, quan trọng nhất vẫn là thực lực, đúng không?

Trong cái xã hội “nhân nghĩa” làm đầu này, cứ cho là thế :D, thì hai từ “thực dụng” luôn được hiểu theo nghĩa xấu xa, con người “thực dụng” hầu như không đáng để kết thân, không đáng để tin tưởng. Ừ thì có mặt đúng, nhưng bạn biết đó, thực dụng đi đôi với hiệu quả, và bản thân nó cũng không có gì xấu cả, không có gì xấu cả.