5 – 18 – 1

Bạn không thể giúp người không muốn được giúp

Well, bạn nghĩ điều đó tốt cho người khác và khuyên họ làm, uhm, thì đó là bạn có ý tốt.

Nhưng điều bạn nghĩ, chưa chắc thực sự tốt cho người khác.

Mà ngay khi nó tốt thật, thì việc có làm theo cách bạn bày hay không hoàn toàn là quyết định của họ.

Bạn cần tôn trọng điều đó, hoặc nếu bạn không tôn trọng, ổn thôi, vì đó cũng là cuộc đời của họ, họ chơi sao thì họ chịu vậy.

Hãy thân thiện, cởi mở và sẵn sàng để giúp, nhưng đừng hậm hực khi ai đó không làm theo ý bạn.

Hãy sống cuộc đời của mình, trọn vẹn.

Lời nói xuất phát từ suy nghĩ, suy nghĩ bắt nguồn từ ý thức, ý thức bắt nguồn từ tiềm thức và tiềm thức điều khiển mọi thứ, ngay cả khi bạn không cảm thấy nó. Thành ra hãy cẩn thận những từ ngữ mà bạn dùng

Những người thường nói những lời tiêu cực thì trong thâm sâu họ cũng tiêu cực và thu hút các rắc rối đến với chính mình.